Vedlikeholdsavtale

Vi tilbyr gunstige og praktiske vedlikeholdsavtaler som sikrer drift og vedlikehold for større bygg.

Vi tar hånd om bygget ditt.


Med en fast veldikeholdsavtale slipper du å tenke på tilstanden til bygget ditt. Vi utfører regelmessige befaringer og sjekker at bygget er i forskriftsmessig stand. Ser vi elementer eller områder som har behov for utbedring, dokumenterer vi dette og utførerer arbeidet.

En vedlikeholdsavtale gir deg trygghet da du kan være sikker på at bygget ditt blir ivaretatt og fortløpende vedlikeholdt. Det betyr også at du ikke får store overraskelser og kan oppdage og utbedre mangler tidlig og før de vokser og blir større.